Rayavadee Krabi 1+1 Promotion ระยะเวลาจอง 15-20 พ.ค. 63

รายาวดี โรงแรมที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นโรงแรมที่ดีสุดในโลกประจำปี 2557 จาก UK TATLER TRAVEL GUIDE’S ‘101 และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ‘HALL OF FAME’ จาก TRIPADVISOR ประจำปี 2562 กับที่สุดแห่งธรรมชาติบนแหลมพระนางจังหวัดกระบี่ จัดโปรโมชั่น 1+1 จ่าย 1 คืน ฟรี 1 คืน ทุกประเภทห้องพัก รวมอาหารเช้า และ รถรับส่งสนามบิน

ระยะเวลาเข้าพัก : ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาจอง : 15-20 พ.ค. 2563

สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่