การบินไทย จัดโปรโมชั่น รักคุณเท่าฟ้า 2562 @ สยามพารากอน 14-17 มี.ค. 62

ภายในประเทศ

  • วันที่จองบัตรโดยสาร 14 – 17 มีนาคม 2562
  • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2562 (สิ้นสุดการเดินทางภายในเที่ยงคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
  • ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง 5 – 7 เมษายน 2662/12 – 17 เมษายน 2562 (เฉพาะชั้นประหยัด)

ระหว่างประเทศ เดินทาง 14 มี.ค. – 31 ต.ค. 62

  • วันที่จองบัตรโดยสาร 14 – 17 มีนาคม 2562
  • ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง 5 – 7 เมษายน 2662/11 – 14 เมษายน 2562

ระหว่างประเทศ เดินทาง 1 – 30 พ.ย. 62

  • วันที่จองบัตรโดยสาร 14 – 17 มีนาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *