IHG Rewards Club : จัดโปรโมชั่น City Lights กับส่วนลดสูงสุดถึง 30% เมื่อเข้าพักในอเมริกา วันนี้ถึง 30 เม.ย. 62 (สำรองที่พักภายใน 28 ก.พ. 62)

IHG Rewards Club จัดโปรโมชั่น City Lights รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% เมื่อสำรองห้องพักในอเมริกา

ระยะเวลาเข้าพัก : 4 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562

ระยะเวลาสำรองห้องพัก : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *